Wat is geluidshinder?

Wat is geluidshinder?

Geluidshinder wordt gedefinieerd als "een akoestisch verschijnsel dat een hinderlijke auditieve gewaarwording teweegbrengt"(1). In een woonomgeving kan geluidshinder worden veroorzaakt door verschillende bronnen.

 

De 3 meest voorkomende bronnen zijn:

  • transport (autoweg, spoorweg, vliegtuig...)
  • buren (hun gedrag en hun warmtepomp)
  • industrie

In de woning krijgt geluidshinder een bijzondere dimensie, omdat de "woning" een plaats is die emotioneel sterk beladen is (toevluchtsoord, vrijheid om zichzelf te zijn, enz.). Geluidshinder wordt daarom ervaren als een indringing, een verlies van controle met gevolgen voor de gezondheid en het sociale leven.


Wie wordt getroffen door geluidshinder? 
Steeds meer mensen zijn gevoelig voor geluidshinder. De lockdown tijdens de gezondheidscrisis diende als katalysator voor dit probleem. 


In 2020 gaf 57% van de Franse bevolking aan gevoeliger te zijn voor lawaai in hun omgeving dan vroeger (2).
Dit zou kunnen worden verklaard door het feit dat mensen vaker thuis zijn en dus meer lawaai maken en waarnemen. 
Bovendien wonen we dichter op elkaar en hebben we minder persoonlijke ruimte, zodat lawaai gemakkelijker wordt doorgegeven van de weg naar onze huizen en tuinen, of van buur tot buur.

 

Wat zijn de gevolgen van geluidsoverlast?
Gevolgen voor de gezondheid 
De effecten van geluidshinder op de gezondheid worden vaak onderschat. 3 op de 4 Fransen zeggen dat geluidshinder hun algemene humeur beïnvloedt (2). Mensen die regelmatig met geluidshinder worden geconfronteerd, ervaren meer psychologische stress en vermoeidheid.

Op lange termijn draagt geluidshinder bij tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes (3).

 

Gevolgen voor het sociaal leven
Er zijn ook sociale gevolgen van geluidshinder. In 2017 zei 30% van de Fransen dat ze spanningen met hun buren hadden gehad vanwege geluidsoverlast. We lijken ook ons eigen gedrag aan te passen om de buren niet in verlegenheid te brengen met ons lawaai. Zo zegt 35% het aantal gasten op een huisfeest te beperken om geluidsoverlast te voorkomen (4). 


Wat is de oplossing voor geluidsoverlast? 
Een geluidswerende tuinomheining biedt een antwoord op de behoeften van vandaag. Het is een doeltreffende oplossing in een privé-omgeving. Wanneer de geluidsbarrière de juiste afmetingen heeft en op de juiste manier is geplaatst, creëert ze een akoestische schaduwzone die de gewenste zones (terras, tuin, zwembadzone, enz.) beschermt tegen geluidsbronnen (weg, buurt, enz.). 


Zeg vaarwel tegen de geluidsoverlast.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een offerte voor uw geluidswerende tuinomheining.